Search

Author: Whiskeyjack, Ivan [ All ]

Page 1 of 1

  Title Copies
kôna nitâcimôwinis = My snow story 
Year: 2014 
ISBN 13: 9781988888255 
Series: Plains Cree language 
Call No: PM989.Z9P5 C43 2014 
nistam itwêwina 
ISBN 13: 9781988888453 
Series: Plains Cree language 
Call No: PM989.Z9P5 C45 
t'atthe yatié 
ISBN 13: 9781988888323 
Series: Dene language 
Call No: PM850.C2 C45 
t’ąt’ú gahaze erihtł’ís k’ayałti k’óréłyá 
Year: 2016 
ISBN 13: 9781988888521 
Series: Dene language 
Call No: PM850.C2 W45 2016 
tânisîsi wâposis ê-isi-kiskêyihtak ê-isi-ayamihcikêt 
Year: 2016 
ISBN 13: 9781988888262 
Series: Plains Cree language 
Call No: PM989.Z9P5 W45 2016 
yath ghą sehoniyé = My snow story 
Year: 2014 
ISBN 13: 9781988888477 
Series: Dene language 
Call No: PM850.C2 C43 2014