Search

Tag: Dene language [ All ]

Page 1 of 9

  Title Copies
Balaichíze delgai = The white cat (Dene/English) 
Year: 2000 
Series: Dene language 
Call No: PM2453.S644 2000 
Beaver texts, Beaver dialect 
Year: 1917 
Call No: GN2.A27 
Benaílní ?ú? = [Do you remember?] (K'áíla series, Dene) 
Year: 1994 
Series: Dene language 
Call No: PM2453.Z77 T66 1995 
Bet'órit?á = [I wear] (I can series, Dene) 
Year: 1992 
Series: Dene language 
Call No: PM2453.S645 1997 
bįt’azi t’a hųnt’é = Weather (Denesųłine) 
Year: 2021 
Series: Dene language 
Call No: PM850.C22 C37 2021 
Byron and his balloon = Byrón chu bɛts'į balloón : an English-Chipewyan Counting Book 
Edition: First edition 
Year: 1984 
ISBN: 0889670757 
ISBN 13: 9780889670754 
Series: Dene language 
Call No: QA113.B97 
Byron through the seasons = Byron beł hait'azí łuk'é háye sine : a Dene-English story book 
Year: 1992 
ISBN: 0920079601 
ISBN 13: 9780920079607 
Series: Dene language 
Call No: E99.T56 L35 1990 
Chëlëkwaze łes t'éth Hëli = The bannock boy (K'áíla series, Dene) 
Year: 1994 
Series: Dene language 
Call No: PM2453.Z77 M35 1995 
Cheryl bibalhats = Cheryl's potlatch 
Year: 1990 
ISBN: 1895267021 
ISBN 13: 9781895267020 
Call No: E99.T17 T55 
Connecting with our first family : colouring book 
Year: 2018 
ISBN: 0578445808 
ISBN 13: 9780578445809 
Call No: PM231.J64 2018